Xylo

Projekttid: 2012 – 2014

Budget: 5,2 milj kronor varav 2,6 av Mistra Innovation.

Xylophane är ett effektivt barriärmaterial och kan användas i förpackningsmaterial för att förlänga livslängden för känsliga livsmedel.

Xylophane är ett effektivt barriärmaterial och kan användas i förpackningsmaterial för att förlänga livslängden för känsliga livsmedel. Materialet är baserat på hemicellulosan xylan och därmed både förnyelsebart och komposterbart. Det kan ersätta nuvarande fossilbaserade barriärmaterial och aluminium i olika förpackningsapplikationer.Målsättningen med projektet Xylo är att utveckla en energieffektiv process för utvinning av xylan ur restprodukter från olika grödor från jordbruket för att tillverka Xylophane.Projektet kommer att utveckla följande ideer;• Att ersätta icke förnyelsebara barriärmaterial för förpackningar med material baserade på förnyelsebara råvaror• Att tillverka förpackningsmaterial som är komposterbara• Att utveckla en energieffektiv och miljövänlig separationsprocess för xylan ur växtdelar från jordbruket• Att söka ta tillvara och nyttiggöra biprodukter från processen• Att göra processen flexibel så att flera olika råvaror från jordbruket är möjliga att använda till xylanproduktionEtt framgångsrikt projekt kommer att underlätta etablerande av produktionsenheter i Sverige samt att öppna upp för export av varor och tjänster. Projektet drivs i samarbete mellan Xylophane AB, Chalmers och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet.

Deltagande forskare

Dela