Wonaco2

Projekttid: 2010 – 2013

Budget: 9,6 milj kr varav 4 milj från ProViking.

Huvudsyftet är att använda resultaten från ProEnviro projektet Wonaco och ta ANS revolutionerande teknik mot fullskalig produktion hos Volvo och Scania.

Det huvudsakliga syftet är att använda resultaten från Wonaco projektet och ta den banbrytande beläggningstekniken mot fullskalig produktion på Scania och Volvo. För att göra detta finns det flera aspekter som behöver utforskas med hjälp av flera tvärfunktionella kompetenser.På grund av den mycket lovande resultat i form av minskad friktion för cylinderfodret, kommer detta att vara i fokus för projektet.Det finns också en hel del erfarenheter från Wonaco projektet som pekar ut andra komponenter i motorn och drivlinan som skulle gynnas av ett ANS beläggning. Vi kommer därför också att fortsätta att kontrollera lämplighet för andra komponenter.

Deltagande forskare

Dela