ViaFutura

ViaFutura

Projekttid: 2013 – 2017

Budget: Projektkostnaden är 8 milj kronor. Mistra Innovation finansierar med 4 milj kronor.

Projekt om bättre metoder för att slipa vägbanor för att minska slitage på väg och däck samt minska luftföroreningar.

De flesta betraktar en vägyta som något som måste vara slätt för att åstadkomma en behaglig färd och samtidigt minimalt med spår för att leda bort vatten från hjulspåren. Säkerhetsmedvetna förstår att vägytan behöver en textur för att dränera bort vatten från kontakten mellan däck och vägyta för att bibehålla friktionen, även om fordonet har slitna däck. Vad de flesta inte är medvetna om är att vägytan, i samverkan med däck, ger upphov till såväl omfattande slitage av väg och däck som till buller och luftföroreningar. Få känner till att vägytedesign och vägkonstruktion är en avancerad vetenskap med såväl forskning, utveckling som innovationspotential.

Projektet skall utveckla slipningsteknik som leder till vägbanor med egenskaper som ger minskat rullmotstånd, lägre buller och mindre partikelspridning med bibehållen trafiksäkerhet.

Även effekternas varaktighet och därmed behovet av upprepad slipning kommer att studeras. Resultaten kommer att leda till flera miljöförbättringar inom transportsektorn, bl.a. lägre utsläpp av växthusgaser och giftiga partiklar.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt