Utveckling av kostnadseffektiv optisk fiber för solljusbelysning

Projekttid: 2011 – 2014

Budget: 4 200 000 kr

Projektets mål var att -tillverka en glasfiber vars dämpning i intervallet 400-750 nm är högst 70 dB/km -använda tillverkad fiber i två demonstrationsobjekt

Studier visar att dagsljuset med det jämna, kontinuerliga spektrumet är optimalt för människans välbefinnande, hälsa och arbetseffektivitet. Det är därför önskvärt att ersätta traditionella belysningskällor med mer naturligt dagsljus. Genom att använda glasfiber går det att transportera dagsljuset längre in i byggnaderna till ett rimligt pris. Detta skulle möjliggöra bred exploatering av dagsljusbelysning i miljöer som tunnelbanor, stora konferensrum och parkeringsgarage samt leda till förbättrade inomhusmiljöer. I projektet har tillverkningstekniken för ett homogent och rent multikomponent silikatglas utvecklats samt en produktionsteknik för fiberdragning av en kvartsglasfiber. Fyra kablar har tillverkats av fiber dragen i projektet. Dessa kablar kontakterades och installerades i två solljussystem från Parans. Det ena systemet installerades med framgång av Skanska under slutet av projektet och det andra systemet kommer att installeras av Akademiska hus efter projektet. Projektet visar att det går att transportera solljus upp till 75 m vilket är 3ggr så långt som i en plastfiber.

Deltagande forskare

Partners

Dela