Utmana föränderliga och motstridiga krav med set-based engineering – ChaSE

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 11 364 000 kr varav 4 980 000 kr från Vinnova

En ny metod för att utveckla och beskriva adaptiva tekniklösningar med en förmåga att möta föränderliga och motstridiga krav vid utveckling av kundanpassade produkter.

Svensk industri kan skapa sig konkurrensfördelar genom att kontinuerligt och systematiskt satsa på teknikutveckling inom strategiska områden. Ur ett leverantörsperspektiv är detta en stor utmaning då kravbilden är starkt skiftande mellan olika system produkter ska integreras i, marknader som produkten ska levereras till, produktens användningsområde och kundernas individuella preferenser. Anpassning till angränsande system är oftast nödvändig för att uppnå en fungerande lösning samtidigt som effektiv tillverkning måste säkerställas för att reducera kostnaderna. Projektet kommer resultera i en ökad förståelse av dessa utmaningar samt en ny metod för ökad förmåga att effektivt utveckla och beskriva adaptiva tekniklösningar och anpassa dessa i produktutvecklingsprojekt för att möta föränderliga och motstridiga krav. Effekterna av en bredare tillämpning förväntas vara en bättre och snabbare introduktion av ny teknik i kombination med ökad grad av marknads- och kundanpassning vilket stärker industrins konkurrenskraft och innovationsförmåga. Aktörer är Tekniska högskolan (JTH), GKN Aerospace Engine Systems (GKN), Kongsberg Automotive (KA), Thule Sweden (TS) och Axelent Engineering (AE). Företagen är systemleverantörer av produkter med föränderliga kravbilder och egen teknikutveckling, produktutveckling och tillverkning. Minst två personer vid varje företag kommer ingå i projektgruppen och samordna insamling av data och intervjuer samt delta i metodutveckling, test och analys. Projektdeltagarna från JTH har unik kompetens inom området datorstödd utveckling av kundanpassade produkter samt set-based engineering. Projektteamet består initialt av tio personer och total budget uppgår till ca 11.3 milj SEK.

Deltagande forskare

Partners

Dela