TRIBOACT

Projekttid: 2010 – 2013

Budget: 7,7 milj kr varav 3,8 från ProViking.

Att utveckla morgondagens mekaniska system som aktivt kan anpassa sig efter belastningar och påverkan från omgivningen för att kunna optimera prestandan och förlänga livslängden hos systemet.

Prestanda hos dagens maskiner och mekaniska system är ofta begränsade av komponenter såsom lager, kugghjul, kopplingar och andra komponenter där ytor glider och interagerar med varandra. Dessa system måste oftast optimeras mot hög prestanda och lång livslängd för speciella driftsvillkor. Detta innebär att systemet blir mindre effektivt och mindre hållbart om driftsvillkoren skiljer sig från vad systemet optimerades mot. Detta pekar på fördelarna med att ha system som kontinuerligt uppdateras och justeras medan systemet är i drift i jämförelse med vanliga system som har optimerats vid tillverkningen och sedan inte är möjliga att påverka medan systemet används.Fokus i detta projekt ligger i att utveckla nya metoder och produkter som kan kontrollera beteendet hos glidande ytor i kontakt, dvs. tribologiska ytor. Tribologi är läran om friktion, smörjning och nötning. Användandet av aktiva tribologiska system, definierade som Tribotroniska system, skulle kunna lösa problemet med suboptimerade tribologiska system eftersom ett aktivt system skulle ha förmågan att detektera, anpassa sig, agera och lösa tribologiska problem innan prestanda och livslängden hos systemet skulle hinna påverkas negativt. Dessa nya tribologiska system och produkter kommer att möjliggöra ett enklare användande och en enklare service av produkterna och därmed minimera livscykelkostnaderna. Möjligheterna för ett tribotroniskt system att kontinuerligt optimera prestanda i de tribologiska kontakterna skulle också leda till möjligheter att till exempel använda en lågviskös olja utan att för den skull öka haveririsken för komponenten. Denna möjlighet att optimera både prestanda och samtidigt öka systemens livslängd minskar också systemens miljöpåverkar avsevärt.En tribotronisk produkt är också lämplig att sälja som en s.k. funktionell produkt, dvs. när produktens funktionen säljs istället för själva produkten som utför funktionen. Fördelarna med den tribotroniska produkten är både att livslängden ökas samt att säljaren av den funktionella produkten får bättre kontroll över systemets servicebehov, etc. För att kunna designa, utveckla och använda tribotroniska system i industrin kommer Triboact-projektet att fokusera på metoder för att mäta den tribologiska prestanda, utveckla en kontrollstrategi samt att utveckla lämpliga aktuatorer för en mängd olika tribologiska kontakter och att hjälpa industrin att implementera den nya tekniken i sina befintliga produkter.

Deltagande forskare

Dela