THINK

Projekttid: 2008 – 2012

Budget: 14,8 milj kr varav 4,0 från ProViking.

Begreppet product-service systems (PSS) förutspås ha betydande påverkan för ett framtida hållbart samhälle. I detta projektet fokuseras utvecklingsprocessen för PSS i tillverkande industri.

Begreppet product-service systems (PSS) förutspås ha betydande påverkan för ett framtida hållbart samhälle. Ett PSS-synsätt kommer att förändra hur produkter och tjänster används, men också förändra tillvägagångssättet i utvecklingen, eftersom ansvaret för den fysiska produkten genom hela dess livscykel kvarstår hos företaget eller konsortiet som utvecklar PSS lösningen. I och med detta kan aktiviteterna med omkonstruktion, återanvändning och återvinning, utföras på ett totalt annorlunda sätt än i dag. I den här situationen blir kapaciteten att ständigt förbättra kundupplevt värde genom nya lösningar en viktig förmåga. Således står utvecklingsteam idag inför två stora utmaningar, dels ska de kunna hantera mer abstrakta kundbehov, dels ska de på ett effektivt sätt ständigt bidra till nya lösningar. Det här projektets mål är att stödja PSS utvecklingsteamets innovationsprocess genom att föreslå faciliterande metoder och verktyg. Specifik fokus ligger på följande aspekter för att bidra till utvecklingen av en sammanhängande metodologi för team-baserad innovation: • Identifiering, analys och kommunikation av kundbehov samt modellering av värde • Tvärfunktionella team • Effektiv kunskapsdelning • Modellering och visualisering av lösningar baserat på ett kunskapslivscykel perspektiv Projektet kommer att vara en gemensam prestation av industri- och akademirepresentanter. Forskningsresultat: Kontakta Projektledaren.

Deltagande forskare

Dela