Testmetod för strålskyddande väv

Testmetod för strålskyddande väv

Projekttid: 2017 – 2017

Budget: 200 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Projektet syftar till att sätta upp en testmetod på Hallands sjukhus Halmstad som kan mäta strålning enligt standard.

Projektet syftade till att sätta upp en testmetod på Hallands sjukhus Halmstad som kan mäta strålningen enligt standard. Genom en iterativ process har en metod utvecklats som möjliggör att strålskyddande material kan testas. Utvecklingen av testmetoden har bidragit till att snabba på utvecklingen av ett nytt innovativt strålskyddsmaterial mot CE-märkning.

10MD har haft upprepade tester på Halmstad sjukhus vilket har varit av stor relevans för produktutvecklingen. Närheten till test har bidragit till att flertalet tester kunnat utföras på kort tid. Det strålskyddande materialet har förbättrats kontinuerligt och nu finns ett material som uppfyller standard.

Deltagande forskare

Partners

Dela