SunHybrid

Projekttid: 2015 – 2017

Budget: 1,5 milj. kr varav 406 000 kr från Mistra Innovation

Satsning: Mistra Innovation

Alla borrhål för bergvärme blir kallare med tiden. Hålls en högre temperatur i borrhålet, ges en bättre verkningsgrad. Solceller tappar verkningsgrad också verkningsgrad, fast när de värms upp. Detta projekt ska utveckla en solhybrid som ska kyla solcellen och värma borrhållet för bergvärme för att få ut bästa verkningsgrad.

Alla borrhål för bergvärme blir kallare med tiden, det är väl känt. Verkningsgraden minskar med ca: 3% / grad. Har man otur, så kan hålet till och med frysa. Att kunna hålla en högre temperatur i borrhålet (berget) skulle ge en bättre verkningsgrad på sin bergvärme anläggning så kallad dygnslagring.

En solcells verkningsgrad försämras med värmen som absorberas när solen och omgivningstempraturen står på är väl känt och på våra breddgrader så kan verkningsgraden försämras med hela 16 %. En solcell blir runt 45-55 grader. Detta projekt ska utveckla en solhybrid som ska kyla solcellen för att få ut bästa verkningsgrad. Mer producerad el än en vanlig solcell. Samtidigt som vi ska höja temperaturen i borrhålet med värmen som absorberar från solcellen. Studierna är att mäta upp hur vi kan få ut så mycket av systemet som möjligt och att utveckla värmeöverföringen mellan en solcell och konvektor. Resultaten kommer att ta till ”nära noll energihus” som är målsättningen tills 2021. Med egen producerad el och en förbättrad verkningsgrad på värmepumpen samt motionera borrhålen så att dom inte föråldras.

Detta projekt drivs i samarbete med KTH, Lenhovda Radiatorfabrik AB, Energirevisor ERW AB och Solhybrid i Småland AB.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)

Projektet ska stödja den svenska fordonsindustrins förändring från fordon med förbränningsmotorer till elfordon och samtidigt öka användningen av nya, hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser. Projektet kommer att vidareutveckla friktionsomrörningssvetsning (FSW) för att möjliggöra tillverkning av en kostnadseffektiv, skalbar, lättvikts- och krocksäker batterilåda för elbilar. De tekniska målen är att utveckla FSW-metoden för fogning av blandade material, såsom gjutet och extruderat aluminium och för svetsning med hög hastighet, upp till 5m/min.

2019 – 2021

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)