STRATEGO -Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i SMEE

Projekttid: 2010 – 2013

Budget: 4 620 000 kr

Syftet med projektet är att öka möjligheten för små och medelstora tillverkande företag att använda produktionsstrategier som bidrar till hållbar konkurrenskraft på en internationell marknad

Syftet med projektet STRATEGO är att öka möjligheten för små och medelstora tillverkande företag (SMME) att använda produktionsstrategier på ett sätt som tydligt bidrar till hållbar konkurrenskraft på en internationell marknad. För att kunna uppnå detta krävs en operationalisering av produktionsstrategisk teori samt en ökad kunskap om vilka specifika behov SMME har på metoder som ska stödja verksamheten.

Projektet avser att bidra med ökad kunskap och kompetens om hur produktionsstrategi kan bidra till, och långsiktigt stödja, konkurrenskraften för SMME. Resultat kommer att presenteras i form av en metod som både innehåller ett analysverktyg för fastställande av nuläge samt önskat läge, samt riktlinjer för hur det önskade läget kan uppnås. Med hjälp av metoden ska mindre tillverkande företag själva kunna analysera samt förbättra sin konkurrenskraft på ett systematiskt sätt med hjälp av produktionsstrategiska överväganden. Förutom metoden kommer projektet att leverera vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer, förändring i arbetssätt hos deltagande företag avseende arbetet med produktionsstrategier, samt stärkt samverkan mellan JTH och Chalmers. Utöver den direkta industriella nyttan bidrar projektet dessutom indirekt och på sikt till den industriella utvecklingen genom att projektresultaten används i grundutbildningen.

Projektet avser att bidra med ökad kunskap och kompetens om hur produktionsstrategi kan bidra till, och långsiktigt stödja, konkurrenskraften för SMME. Resultat kommer att presenteras i form av en metod som både innehåller ett analysverktyg för fastställande av nuläge samt önskat läge, samt riktlinjer för hur det önskade läget kan uppnås. Med hjälp av metoden ska mindre tillverkande företag själva kunna analysera samt förbättra sin konkurrenskraft på ett systematiskt sätt med hjälp av produktionsstrategiska överväganden. Förutom metoden kommer projektet att leverera vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer, förändring i arbetssätt hos deltagande företag avseende arbetet med produktionsstrategier, samt stärkt samverkan mellan JTH och Chalmers. Utöver den direkta industriella nyttan bidrar projektet dessutom indirekt och på sikt till den industriella utvecklingen genom att projektresultaten används i grundutbildningen.

Deltagande forskare

Dela