SolarC

SolarC

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: Projektkostnaden är 6,9 milj kronor. Mistra Innovation finansierar med 3,25 milj kronor.

Solenergi är en förnybar energikälla med enorm potential, men dagens teknik har vissa utmaningar vad gäller låg verkningsgrad, kostnader och problem med lagring av energin.

Solen genererar varje timme tillräckligt med energi för att möta hela jordens behov av energi för ett helt år. Solenergi är en förnybar energikälla med enorm potential, men dagens teknik har vissa utmaningar vad gäller låg verkningsgrad, kostnader och problem med lagring av energin.

Visionen bakom detta projekt är att utveckla och demonstrera ett effektivt system för överföring av solenergi med en högre verkningsgrad än vad som nu finns på marknaden. Detta sker genom att samla energin från solens strålar i en innovativ solkoncentrator, transportera energin via optisk fiber för att sedan kunna överföras till ett energilager för höga temperaturer. Projektet består av tre delar som kan utgöra ett komplett system, men som också kan säljas separat och integreras i befintliga system.

Forskarna ska undersöka möjligheter att leda solljus direkt in i system för högtemperatur energilagring. Projektet har potential att utveckla både småskaliga och storskaliga energisystem som täcker energi behov för hushåll och även mindre industrier.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt