Smutsavvisande fluorfri fordonstextil

Projekttid: 2017 – 2020

Budget: 3 500 000 kr

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Målet är att demonstrera byte från perfluorerade kemikalier till miljövänlig silikonkemi i kombination med nya textila strukturer, för att nå smutsavvisande fordonstextil.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att finna och utvärdera lämplig miljövänlig ickefluorerad kemi i kombination med olika textila strukturer för att uppnå smutsavvisande fordonstextil. Denna kombination av teknologier utgör ett nytt angreppssätt för att ersätta de konventionella fluorerade kemiska ämnena som är vanligt förekommande i fordonstextil. Målet med projektet är att demonstrera detta koncept i en fullskalig produktionslina och genom utvärderade prototyper inom en eller två av följande produktgrupper: säten, tak, stolpar, solvisir och bagageutrymmen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntande resultat från projektet är industriellt framtagna prototyper av ickefluorerad textil med goda smutsavvisande egenskaper för fordonsinredning. En ny testmetod för smutsavvisning hos fordonstextil kommer att utvecklas, baserad på nuvarande metoder. Effekterna av dessa resultat är ökade insikter kring de kemiska och morfologiska parametrar som styr smutsavvisning hos textil. Dessa insikter ligger till grund för ytterligare utveckling och snabb implementering av teknologierna i andra typer av branscher och produkter, innefattande funktionskläder och möbler

Planerat upplägg och genomförande

En studie över förekommande lämpliga kemiska teknologier kommer att göras initialt. Realistiska alternativ kommer att appliceras på relevanta typer av fordonstextil och processbetingelserna kommer att utvärderas och optimeras i lab- och fullskala. Strukturen på fiber, garn och textilnivå kommer att utvärderas som ett sätt att finna en ytstruktur som hjälper till att förstärka den smutsavvisande effekten. Plasmateknologi kommer att användas som ett sätt att ytterligare förstärka denna effekt, samt för att minska mängden kemikalier.

Partners

Dela