SLSS

Projekttid: 2010 – 2013

Budget: 14,2 milj kr varav 7 från ProViking.

Att reducera konstruktioners vikt är betydelsefullt eftersom det leder till minskad miljöbelastning!

Höghållfasta stål, inklusive ultra-höghållfasta stål, kommer i snabb takt att bli allt viktigare material för lätta konstruktioner med hög hållfasthet och konkurrenskraftigt pris. Varje komponent av höghållfast stål kommer att vara en kritisk komponent för konstruktionens funktion, dvs. det är av yttersta vikt att komponenten blivit optimalt dimensionerad med hänsyn till materialets mekaniska egenskaper.

Deltagande forskare

Dela