SimuPARTs

Projekttid: 2009 – 2012

Budget: 21 milj kr varav 9 från ProViking.

En snabbt ökande efterfråga på miljövänliga produkter som t.ex. lätta fordon, plåt- och verktygsmaterialleverantörer och plåtformningsindustri står inför spännade affärsmöjligheter under de kommande åren. Men, ett antal viktiga utmaningar måste övervinnas innan man kan hämta hem frukterna av dessa affärsmöjligheter.

En snabbt ökande efterfråga på miljövänliga produkter som t.ex. lätta fordon, plåt- och verktygsmaterialleverantörer och plåtformningsindustri står inför spännade affärsmöjligheter under de kommande åren. Men, ett antal viktiga utmaningar måste övervinnas innan man kan hämta hem frukterna av dessa affärsmöjligheter.

Den enskilt mest effektiva metoden att övervinna utmaningarna är att snabbt öka användningen av VME -virtuella produktionsverktyg. Dessa verktyg minskar:

För att åstadkomma ett sammanhållet VME-system är ett antal vetenskapliga utmaningar adresserade i projektet SimuPARTS. Förmågan att förutsäga precisionen i formningssimuleringarna måste ökas genom införandet av förbättrade materialmodeller, variabel friktion och rubusta metoder för simuleringen som kan ta hänsyn till och analysera variationer och åtföljande känslighet i resultaten.

Resultaten från formnings och sammanfogningssimuleringar kommer att användas i VME för att kunna förutsäga nödvändiga förändringar i verktyg och sammanfogningsoperationer för att uppfylla användarnas högt ställda krav på produkternas geometririktighet.

Deltagande forskare

Dela