Sammangjutning för lättviktslösningar med optimerade egenskaper (CompLätt)

Projekttid: 2018 – 2021

Budget: 4 832 000 SEK

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Målet är att genom sammangjutning nå en viktminskning på minst 30 % på ett lastbilsnav utan försämrad prestanda

Syftet med projektet är att utveckla och implementera sammangjutning som en metod för att producera lättviktskomponenter till fordonsindustrin med bibehållen eller bättre prestanda. Det industriella behovet och dess drivkraft handlar om att utveckla lättviktslösningar genom att använda rätt material på rätt plats. En förutsättning för att lyckas med detta är att olika material integreras i en och samma komponent. Det föreslagna projektet handlar om sammangjutning av segjärn och aluminium för att producera en multimaterialkonstruktion. Kommersiella fordonstillverkare utmanas kontinuerlig att spara vikt som ett led i att förbättra bränsleekonomi och lastkapacitet. Det aktuella projektet syftar till att utveckla en metod som skapar en metallurgisk bindning mellan materialen för att förutom mekanisk låsning även ge maximal värmeledning över gränszonen. Målet är att visa på en viktminskning om mer än 30 % på ett lastbilsnav, utan att ge avkall på säkerheten. För att lyckas med detta behöver ett antal frågeställningar kring själva gränszonen mellan materialen lösas. En viktig frågeställning är hur ett mellanskikt kan appliceras för att optimera den sammangjutna komponentens egenskaper. Metoden måste även implementeras i och integreras

med befintlig produktion på ett kostnads- och resurseffektivt sätt. Utöver detta kommer projektet att undersöka hur den sammangjutna komponenten påverkas av följdprocesser såsom värmebehandling och bearbetning och hur den klarar användning under normala driftförhållanden. En mer affärsmässig del i projektet skall identifiera andra fordonskomponenter där sammangjutning kan vara en lösning samt vad ett koncept där lastbilsnavet utökas till att även inkludera bromsskivan får för resultat.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt