RFID teknologi för klimatvävar – för ökad kontroll av klimat i växthus

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 714 285 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Aldrig förr har trådlösa fukt- och temperatur känsliga sensorerna baserade på RFID teknik integrerats i en klimatväv för växthus där syftet är att förlänga vävens livslängd samt hjälpa utvecklare att optimera vävens egenskaper.

Aldrig förr har trådlösa fukt- och temperatur känsliga sensorerna baserade på RFID teknik integrerats i en klimatväv för växthus där syftet är att förlänga vävens livslängd samt hjälpa utvecklare att optimera vävens egenskaper. Projektet kommer att gynna svensk industri då Svensson, världsledande tillverkare av klimatvävar för växthus, tillverkar sin väv i Sverige. Visionen är att varje väv med hjälp av RFID-teknologi ska kunna samla information avseende klimatet i växthuset och därigenom hjälpa odlare att optimera sina skördar.

Projektet är sammansatt av aktörer inom olika sektorer med unika och kompletterande vetenskapliga och tekniska kompetenser, som möjliggör en komplett kedja som gemensamt ser den stora potentialen i kopplingen mellan klimatvävar, informationsteknologi, miljöfrågor (tex. energibesparing) och produktion. Svenssons kontroll över produktionskedjan innebär att förmågan att komma till ett verkligt test av integrerade RFID teknik i klimatvävar är stor.

I projektet används kommersiellt tillgängliga RFID-läsare, RFID-chip och sensorer för att ta fram en integrerad prototyp. Prototypen testas i laboratoriemiljö och resultat från detta används för att installera en prototypväv i ett växthus.

Målet med projektet är att utvärdera RFID taggar för lagring av fukt- och temperaturinformation integrerade i en klimatväv för växthus. Tester kommer att göras i  laboratoriemiljö såväl som i växthus.

Deltagande forskare

Partners

Dela