RESPIRE: Omställning av produktion i krisläge – Process för att vända kriser till produktionsmöjligheter

RESPIRE: Omställning av produktion i krisläge – Process för att vända kriser till produktionsmöjligheter

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 6 917 995 kr

Utveckla och överföra kunskap mellan företag om hantering av oväntade händelser som påverkar produktionen.

COVID19-pandemin har visat hur oförutsägbara globala krishändelser kan ha en långtgående

inverkan på tillverkningsindustrin. Den visar hur företag behöver kunna fungera effektivt i en

föränderlig och dynamisk miljö med stor osäkerhet beträffande efterfrågan, leverans, transport, affärsrelation etc. System och processer för att hantera en ”normal situation” med mindre avvikelser i produktionen är inte helt överförbara till krishantering. Små och medelstora företag (SME) som utgör en stor del av industrin, har fokus på sådana system för mindre avvikelser (i motsats till system för krishändelser med högre effekt), men påverkas kraftigt av oväntade krishändelser. Däremot kan en krissituation också skapa nya möjligheter som kan integreras i den normala verksamheten. Sådana möjligheter kan till exempel handla om att expandera produktportföljen eller öka volymen. Därför behövs ny kunskap om hur man förbereder sig för och hanterar framtida oväntade händelser i produktionen. Erfarenhet och kunskap om krishantering inom sektorer som humanitärt och militärt där detta är en del av deras kärnverksamhet är mest värdefulla att överföra till tillverkningsindustrin.

I det treåriga RESPIRE-projektet avser vi att undersöka, utveckla och överföra kunskap mellan sektorer och företag om krisförberedelser och hantering av oväntade händelser som påverkar produktionen. En teoretisk modell i 6 steg från humanitära sektorn används som lärande-grund och integreras i produktionskontext för tillverkning i små och medelstora företag. Modellen ger ett angreppsätt som driver originalitet och vetenskaplighet i projektet.

Vinnovas dnr: 2021-03685

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt