Rationella byggsystem för medel till långa träkonstruktioner

Rationella byggsystem för medel till långa träkonstruktioner

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 6 546 714 kr

Byggsystem för medel till långa träkonstruktioner för att minska byggkostnader och klimatpåverkan.

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla en ny typ av resurseffektiva träkonstruktioner i byggsystem med medel till långa spännvidder där traditionella stålplåtar kommer att ersättas med varianter i björkplywood. Ingående delar till systemet kommer att tillverkas i en digitaliserad styrdprocess av standardiserade delar. Eftersom standardiserade delar ger skalfördelar, modularisering ger ökad hanterbarhet och numeriska processer ger upprepade toleranser.

Målet är att öka resurseffektiviteten och minska klimatpåverkan vid tillverkning och montage av träkonstruktioner i byggsystem med medel till långa spännvidder jämfört med traditionella träkonstruktioner.

Förväntade effekter är ökad resurseffektivitet, lägre känslighet för toleranser, förkortad produktionstid och ökad precision i byggnadssystemen, vilket minskar byggkostnader och klimatpåverkan.

Vinnovas dnr: 2021-03681

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt