ProOpt

Projekttid: 2009 – 2012

Budget: 29,7 milj kr varav 8,0 från ProViking

Området simulering av maskintekniska problem har under de senaste 20-30 åren haft en fantastisk utveckling, inte minst vad avser olinjär finite element analys. Utvecklingen har kommit så långt att dessa beräkningar börjar bli en industristandard hos små- och medelstora företag.

Området simulering av maskintekniska problem har under de senaste 20-30 åren haft en fantastisk utveckling, inte minst vad avser olinjär finite element analys. Utvecklingen har kommit så långt att dessa beräkningar börjar bli en industristandard hos små- och medelstora företag . Nästa steg i utvecklingen är att införa optimeringsdriven design där inte bara analysen genomförs som kraftfulla datorberäkningar utan där även designförslag interaktivt arbetas fram som lösningar till problemformuleringar som innehåller både analysproblemet och designproblemet. Den naturliga formuleringen av det senare är som ett optimeringsproblem. Senare tids forskning inom struktur- och topologioptimering och flermålsoptimering speglar tydligt denna utvecklingstrend. Viktiga bitar behöver emellertid tillföras innan svensk industri fullt ut kan godgöra sig den effektivisering som detta innebär. Projektet behandlar viktiga frågor rörande tidiga designfaser, övergripande procedurer, multifysik, spelteori, responsytor, etc. Den akademiska forskningen har tre huvudinriktningar: topologioptimering för multifysikproblem, flernivåoptimering samt optimeringsdriven design för maskinelement. Varje sådan inriktning kommer att resultera i ny teori och programvara och kommer att demonstreras i industriell samverkan. De industriella intressenterna i projektet är sex större industriföretag samt fem mindre eller medelstora företag, inkluderande fyra programvarudistributörer och programvaruutvecklare. Forskningsresultat: Kontakta Projektledaren.

Deltagande forskare

Dela