PROMPT – Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Projekttid: 2013 – 2019

Budget: 80 mnkr

Satsning: Expertkompetens för Innovation – flexibla utbildningar för näringslivet/yrkesverksamma på avancerad nivå

Flexibla webbaserade kurser i programvaruteknik för yrkesverksamma. Kurserna ges på kvartsfart och är utformade så att de ska passa bra i kombination med arbete. Kursinnehåll liksom de flexibla formerna tas fram i samarbete mellan högskola och näringsliv.

Mjukvara är en affärskritisk resurs för stora delar av svenskt näringsliv och en viktig källa till innovation och konkurrenskraft. För flera av våra traditionella industrier är mjukvara av direkt avgörande betydelse. PROMPT är ett unikt nationellt utbildningsinitiativ i samarbete mellan flera akademiska parter och en rad ledande svenska industriföretag och organisationer. Målet är att säkerställa tillgången på avancerad mjukvarukompetens och innovationskraft i svenskt näringsliv. Tillsammans erbjuder lärosätena i PROMPT fristående högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig till yrkesverksamma inom svenskt näringsliv.

Kurserna är till stora delar webbaserade och kan följas oberoende av tid och rum. Kurserna ges på kvartsfart under en hel termin och är utformade så att de ska passa bra i kombination med arbete. De ger högskolepoäng och är kostnadsfria både, för studenten och för företaget.

Projektägare är professor Hans Hansson.

Deltagande forskare

Partners

Dela