PROLOC – Strategisk produktionslokalisering under produktlivscykeln

Projekttid: 2010 – 2013

Budget: 5 970 000 kr

Syftet med ProLoc-projektet är att skapa en ny typ av beslutsmodell som stöd vid de lokaliseringsbeslut som blir allt viktigare i en värld med hög förändringstakt och ändliga resurser

En produktionsstrategi för morgondagens företag måste kunna hantera och värdera en helt ny uppsättning faktorer och parametrar som påverkar valet av lokalisering i det globala produktionssystemet. Syftet med ProLoc-projektet är att skapa en ny typ av beslutsmodell som stöd vid de lokaliseringsbeslut som blir allt viktigare i en värld med hög förändringstakt och ändliga resurser. Mot bakgrund av detta kommer beslutmodellen för effektiva lokaliseringsbeslut att baseras på ett tillverkningsekonomiskt synsätt, som integrerar faktorer rörande produktionssystems-portföljen och produktens livscykel. Målet är att beslutsmodellen tydliggör produktionssystemets processnära produktionsprestanda såväl som administrativa faktorer på olika nivåer kopplade till kvalitetssäkring och materialförsörjning under produktens livscykelfaser. Målet är att skapa en beslutsmodell där samtliga parametrar av betydelse vid ett lokaliseringsbeslut kvantifieras eller värderas, och att varje parameter integreras i det beslutsstöd vid lokalisering som förväntas vara ProLoc-projektets slutresultatet.

Deltagande forskare

Dela