ProFlexA

Projekttid: 2009 – 2012

Budget: 18,4 milj kr varav 7,4 från ProViking

Teknik och metoder för robotiserad automation i svenska gjuterier som ger sänkta produktionskostnader, höjd effektivitet och lönsamhet samt förbättrad arbetsmiljö.

Svensk gjutgodsindustri är hårt pressad att minska sina tillverkningskostnader för att upprätthålla konkurrenskraften och därmed undvika att flytta tillverkning till låglöneländer. Detta innebär att det finns ett stort behov av att ökad effektivitet, produktkvalité och repeterbarhet samt av att minska kostnader och ledtid. Projektet syftar till att uppnå produktiv och lönsam robotiserad automation av gjutgodsrensning för små och medelstora volymer. Projektet ämnar uppnå detta genom åtta arbetspaket. Avslutningsvis utvecklas fysiska demonstratorer som beskriver teknikens potential för andra industrigrenar och applikationer. Dessa arbetspaket lägger grunden till hållbar automation av gjutgodsrensning, något som i sin tur sänker kostnader för produktion, ökar lönsamhet och effektivitet, förbättrar arbetsmiljön och minskar behovet av transporter och således påverkan på miljön. Allt detta bidrar till att stärka svensk industri. Forskningsresultat: Kontakta Projektledaren.

Deltagande forskare

Dela