Produktionslyftet 2.8

Projekttid: 2013 – 2014

Budget: 25 milj kr

Syftet är att stödja företagen så att de förmår leverera mer kundvärde effektivare och med bättre förutsättningar för de egna medarbetarna. Produktionslyftet 2.8 (PL2.8) står för en överbryggningsperiod där fokus i första hand ligger på projektutveckling inför en tredje programperiod (PL3) av Produktionslyftet, och i andra hand på att underhålla och hålla programmets verksamhet igång

Syftet är att stödja företagen så att de förmår leverera mer kundvärde effektivare och med bättre

förutsättningar för de egna medarbetarna. Produktionslyftet 2.8 (PL2.8) står för en

överbryggningsperiod där fokus i första hand ligger på projektutveckling inför en tredje

programperiod (PL3) av Produktionslyftet, och i andra hand på att underhålla och hålla programmets

verksamhet igång

Deltagande forskare

Dela