Produktionslokalisering och fabriksroller

Projekttid: 2010 – 2012

Budget: 6 000 000 kr

Projektet utvecklar nya modeller och metoder som kan stödja beslutsfattare att skapa bästa möjliga produktionsnätverk, genom optimal produktionslokalisering .

Projektet utvecklar nya modeller och metoder som kan stödja beslutsfattare att skapa bästa möjliga produktionsnätverk, genom optimal produktionslokalisering och fördelning av fabriksroller och produktionsuppdrag mellan fabriker. Produktionslokalisering och fabriksroller rör det långsiktiga perspektivet för att skapa och utveckla effektiva produktionsnätverk för långsiktig konkurrenskraft och beredskap för marknadsförändringar. Detta berör såväl produktionstekniska som ledningsmässiga perspektiv.
Projektet syftar till att skapa nya modeller och metoder samt ramverk som kan stödja beslutsfattare att skapa bästa möjliga produktionsnätverk, genom optimal produktionslokalisering och

Deltagande forskare

Dela