Produktframtagning och öppen innovation i ekosystem av inbyggda system

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 13 500 000

Projektets mål är att undersöka hur utveckling av produkter med flexibla och uppkopplade inbyggda system kan bedrivas effektivt i ett öppet ekosystem av aktörer.

Detta projekt handlar om den framtida utvecklingen inom inbyggda system, dvs elektronik och mjukvara i fysiska produkter, som går mot uppkopplade tjänster med möjlighet till förändring efter produktion. Projektet studerar hur detta påverkar sättet man utvecklar produkter och tjänster samt hur man kan utveckla ett ekosystem för öppen innovation och bättre kundanpassning kring produkterna och dess aktörer. Öppen innovation strävar mot ekosystem där aktörer med olika bakgrund och styrka gemensamt utvecklar och anpassar produkterna. Huvuddelen av tidigare forskning inom området ekosystem beaktar endast renodlad mjukvara, men detta projekt fokuserar istället på utvecklingen av fysiska produkter och hur man där kan ta tillvara de möjligheter de inbyggda systemen och mjukvaran ger. Genom att produkterna blir uppkopplade kan federationer av inbyggda system skapas, och detta utgör mekanismen som möjliggör effektiva system av system.   Projektets mål är att utveckla: (a) lämpliga affärsmodeller för att stimulera öppen innovation av produkter och tjänster; (b) produkt- och mjukvaruarkitekturer som stödjer de motstridiga kraven på å ena sidan öppenhet och flexibilitet, och å andra sidan pålitlighet och tillförlitlighet; (c) processer, metoder, och verktyg för distribuerad utveckling över flera organisationer i ett ekosystem; och (d) kvalitetssäkringsmetoder. Resultaten kommer att utvärderas empiriskt med hjälp av olika experimentplattformar, samt publiceras vetenskapligt. Projektet kommer också resultera i ett antal hård- och mjukvarulösningar som i största utsträckning kommer göras tillgängliga utanför projektgruppen.

Deltagande forskare

Partners

Dela