ProAct

Projekttid: 2008 – 2012

Budget: 41,2 milj kr varav 10,0 från ProViking

Projektet är inriktat på beräknings-/konstruktionsområdet. Eftersom friktion och nötning inte kan predikteras med god noggrannhet och tillförlitlighet är det också mycket svårt att beräkna och optimera verkningsgrad, el- och bränsleförbrukning samt livslängd. En sådan beräkning och optimering är väsentlig för att kunna utveckla hållbara mekaniska komponenter och system med minimal miljöpåverkan.

Projektet är inriktat på beräknings-/konstruktionsområdet. Eftersom friktion och nötning inte kan predikteras med god noggrannhet och tillförlitlighet är det också mycket svårt att beräkna och optimera verkningsgrad, el- och bränsleförbrukning samt livslängd. En sådan beräkning och optimering är väsentlig för att kunna utveckla hållbara mekaniska komponenter och system med minimal miljöpåverkan. Det är främst vid gränsskiktsmörjning problem uppstår och denna smörjningsregim blir allt vanligare då komponenter belastas allt hårdare samtidigt som de görs mindre. Datorsimuleringar har till viss del ersatt testning och dessutom gjort produktutvecklingsprocessen mycket mer effektiv eftersom fler konstruktionskoncept kan utvärderas snabbare, bättre och till en lägre kostnad men detta har dock ännu inte slagit igenom i området friktion och nötning. Målsättning: • Att utveckla simuleringsmodeller och –verktyg för användbara och tillförlitliga beräkningar av nötningstakt, friktion och skärningsrisk vid gränsskiktsmörjning. • Etablera tribologisk simulering i svensk industri som ett verktyg för utveckling av mekaniska system med optimal verkningsgrad, bränsleförbrukning och livslängd. • Att undersöka om tribologisk simulering kan användas ”on-line” för att kontinuerligt maximera verkningsgraden för varje driftfall samt förutspå servicebehov. Projektresultaten förväntas kunna hjälpa industrin att utveckla system med minst 10% lägre energiförbrukning samt 50% längre livslängd. LTU + 7 svenska företag deltar. Forskningsresultat: Kontakta Projektledaren.

Deltagande forskare

Dela