Plasmabehandling inför lackering av plast

Projekttid: 2017 – 2019

Budget: 9 106 000 kr

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Syftet med att använda atmosfärsplasma före lackering är att helt/delvis ersätta dagens förbehandlings med en kvalitetssäker, miljö- och arbetsmiljövänlig process.

Syftet med att använda atmosfärsplasma som förbehandling före lackering av plast eller komposit är att helt/delvis ersätta dagens powerwash process med en robust, kvalitetssäkrad och automatiserad plasmabehandling. Avsikten är att reducera kassation pga vattenrester, torkmärken eller andra defekter i lacken . Det kommer också att leda till mindre behov av vatten och rengöringsmedel, vattenrening och energiförbrukning. Produktionsytan bör kunna användas mer effektivt, hos ex en av partnerna används större delen av lackeringslinjen enbart för powerwash och torkning. Plasma kommer också att ersätta flamning och primer. Då behövs inte brännbara gaser eller kemikalier p.s.s. Processen blir också en både miljö- och arbetsmiljövänlig process.

Resultatet kommer att utvärderas enligt teknisk prestanda, rengöring, ytkemi, ytenergi, struktur och vidhäftning. Företagen kommer att utvärdera processen i demonstratorer, i ett industrialiserings case och i en hållbarhetsbedömning

Deltagande forskare

Partners

Dela