Planetväxlars ytterringar

Projekttid: 2010 – 2010

Budget: 300 000 kr

Detta hypotesprojekt har som mål att effektivisera tillverkningen av planetväxlars ytterringar genom att dels studera hur ringarna och dess kuggar bör utformas för att vara lätta att tillverka.

De innerkuggade ytterringarna till planetväxlar betraktas ofta som svåra att tillverka. Orsaken till det är att det ofta krävs både dyra verktyg och komplexa anordningar för fastspänning av ytterringar för att klara av formförändringar vid värmebehandling. Verktygen är dyra, för att de är komplexa och stora. Detta hypotesprojekt har som mål att effektivisera tillverkningen av planetväxlars ytterringar genom att dels studera hur ringarna och dess kuggar bör utformas för att vara lätta att tillverka och dels undersöka möjligheterna att utnyttja lösa kuggar i ytterringarna.

Eftersom ytterringar till planetväxlar är både besvärliga och dyra att tillverka vill vi studera möjligheterna att utforma ytterringar så att de kan tillverkas effektivare. Idag behövs ofta relativt komplexa don för att det skall vara möjligt att tillverka fungerande ytterringar. Alternativa utformningar av ytterringarna och/eller andra kuggformer kanske är möjliga vägar man bör ta för att effektivisera tillverkningen.

För att uppnå målsättningen uppdelas detta arbete i följande moment: 1.Analys av planetväxlars tillverkningssvårigheter 2.Undersökning av möjligheterna att tillverka alternativa kuggade ytterringar effektivare. 3.Undersöka om lösa kuggar kan vara en intressant lösning. 4.Framställa och funktionsprova en växel med lösa kuggar. 5.Göra en allmän nyhetsgranskning och patenterbarhetsbedömning.

Dela