PAQSens

PAQSens

Projekttid: 2016 – 2019

Budget: 5,6 milj kronor

Satsning: Mistra Innovation

Projektet avser att utveckla en revolutionerande, känslig, kostnadseffektiv, och portabel sensor.

Projektet avser att utveckla en revolutionerande, känslig, kostnadseffektiv, och portabel sensor med selektivitet för de farligaste vanliga luftföroreningarna, med ett särskilt fokus på NO2 inledningsvis. Vår sensor är en optisk nano-strukturerad sensor, baserad på plasmonik. Som resultat av projektet kommer det att vara möjligt att genomföra rumsupplösta realtidsmätningar av luftföroreningar med hög känslighet till en mycket lägre kostnad än vad som tidigare varit möjligt. Projektet kommer därigenom direkt bidra till att globalt minska miljöpåverkan och negativa hälsoeffekter från luftföroreningar.

 

Projektet drivs i samarbete mellan Insplorion och Chalmers.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt