OPTIMA 2

OPTIMA 2

Projekttid: 2009 – 2012

Budget: 17 070 000

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Optimerade material för robust beabetning - fas 2

OPTIMA FAS TVÅ har syftat till att utveckla förståelse och skapa förutsättningar för en robust bearbetningsprocess genom ny kunskap om samspelet skärande bearbetning – material materialframtagningsprocess. Kopplingen mellan arbetsmaterial och bearbetningsprocess har projektet speciellt adresserat hur framtidens maskinbearbetning kan optimeras och utvecklas för kompaktgrafitjärn (CGI), höghållfasta legeringar och sammansatta material. Ett uttalat mål har varit att bidra till ökad produktivitet inom maskinbearbetning. Projektet har byggt på tidigare arbete i det föregående projektet Optima inom MERA-programmet. Den ökade produktiveten skapas genom bättre kontroll av materialspecifikationer, optimerad bearbetning och verktygskoncept för bearbetning av CGI, utveckling grundläggande kunskap om materialbeteende och modellering när det gäller bearbetning av sammansatta material samt ökad kunskap om grundläggande förhållanden för interaktionen mellan grundmaterial och skärverktyg. I denna ansats ingår även att ta fram inledande förutsättningar för ett produktionsanpassat korttidsprov för utvärdering av bearbetbarhet samt avslutande kunskapsspridning genom internseminarier och implementering av resultat i utbildningsmaterial. Projektets resultat innefattar:

Detta har skett genom praktiska försök i produktionsmiljö i samverkan med materialleverantörer och verktygsleverantörer samt modellförsök, analys och modellering/simulering av de grundläggande sambanden med hjälp av doktorander och forskare på högskolor, universitet och forskningsinstitut. Projektet har också generat tre doktorer som anställts inom fordons- och verkstadsindustri, internationell samverkan och ca 20 vetenskapliga publikationer. Eftersom OPTIMA FAS TVÅ har omfattat en stor materialbredd från gjutjärn till höghållfasta legeringar har en stor insats gjorts på att öka kunskapsbredden och den generiska förståelsen för inverkan av materialbeteende vid maskinbearbetning, även om fokus har varit gjutning och bearbetning av kompaktgrafit. Projektet innebär också en fortsatt förstärkning av en kunskaps- och teknikplattform med ett ett strategiskt nätverk inom avancerad tillverkningsteknik.

Deltagande forskare

Partners

Dela