OdourA

Projekttid: 2013 – 2015

Budget: 7,2 milj kr, Mistra Innovation finansierar med 3,25 milj kr

Satsning: Mistra Innovation

Projekt om hur man ska minska lukter och föroreningar i livsmedelsindustrin.

Obehagliga lukter och flyktiga organiska föreningar avges från många källor, och dessa utsläpp måste kontrolleras och reduceras för att inte orsaka obehag för allmänheten. En betydande del av utsläppen kommer från livsmedelsindustrin, särskilt från friteringsprocesser. Dagens teknik för behandling av dessa luktutsläpp är antingen mycket energikrävande, eftersom den arbetar vid höga temperaturer, eller inte tillräckligt effektiv för att uppfylla de bestämmelser som finns.

Olika kombinationer av oxidanter såsom UV-ljus, ozon och väteperoxid är effektiva för att avlägsna lukt och flyktiga organiska ämnen genom ”kall oxidation”. Centriair har utvecklat en lösning för att behandla lukter baserat på dessa processer som är både effektiv och energisnål. Dock är den minskning i luktnivå som uppnås ännu inte tillräckligt hög för att konkurrera med etablerad, energiintensiv förbränningsteknik i storskaliga tillämpningar. Då dessa nivåer nås kommer Centriairs teknik att kunna ersätta äldre förbränningssystem, och därigenom ge stora minskningar av energianvändning, utsläpp av växthusgaser och kostnader inom livsmedelsindustrin.

Forskningen ska leda till en optimerad metod som tar bort lukt och andra substanser från oset som produceras vid storskalig matproduktion. Drastiska minskningar i utsläpp av växthusgaser förväntas som följd.

Deltagande forskare

Dela