OdourA II

OdourA II

Projekttid: 2015 – 2019

Budget: 8,61 milj kr varav 3,74 milj från Mistra Innovation

Satsning: Mistra Innovation

Kall oxidation ger energieffektiv luktrening.

Obehagliga lukter och gasformiga ämnen avges från många källor, och dessa utsläpp måste reduceras för att inte orsaka obehag. En betydande del av utsläppen kommer från processer där livsmedel friteras. Ytterligare en viktig källa är lukter från reningsverk och avfallsstationer. Dagens teknik för rening av dessa utsläpp (förbränning) är antingen mycket energikrävande, eller inte tillräckligt effektiv. Olika kombinationer av oxidanter såsom UV-ljus, ozon och fotokatalysatorer är effektiva för att avlägsna lukt och gasformiga ämnen. Centriair har utvecklat en lösning för att behandla lukter baserat på dessa processer som är både effektiv och energisnål.

I projektet kommer fotokatalysator att utvecklas till Centriairs system. I labskala kommer systemet att undersökas och förbättras. Projektet kommer att drivas som ett samarbete mellan Centriair, KTH och Universitetet i Padova.

Vi har, genom finansiering från Mistra lyft prestanda från ca 70 till ca 95% luktrening. För att fullt ut kunna konkurrera med förbränning så krävs ytterligare prestandahöjningar upp till 98%. Vi är nära att uppnå de slutliga målen som kommer att mynna ut i slutlig fullskaleanläggning som kan introduceras på marknaden i slutet av 2016.

Ytterligare ett mål med projektet är att expandera tekniken från livsmedelsfritering till avfalls- och avloppssektorn. Genom att anpassa teknologin till denna sektor öppnar Centriair en ytterligare marknad för tekniken som effektivt konkurrerar med förbränning och biofilter.

Forskningen ska leda till en optimerad metod som tar bort lukt och andra substanser från processgas som bildas vid storskalig matproduktion och inom avfalls-och avloppssektorn. Som en följd av projektet så förväntas drastiska minskningar i utsläpp av växthusgaser, och fler kunder kommer att kunna ha råd att etablera en god luktrening.

Projektet drivs i samarbete mellan Centriair AB, TechniAir Ltd, Lamb Weston, KTH och Padova Universitetet.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt