Nya metoder för utveckling av innovativa produktkoncept i tidiga faser

Projekttid: 2014 – 2017

Budget: 3 519 000 kr

Utveckla, testa och implementera produktutvecklingsmetoder som ligger i den absoluta framkanten för ide- och konceptutveckling i de tidiga produktutvecklingsfaserna.

I förstudien ´Framtidens produktframtagning i svenska företag´ för Vinnova rapporteras att flertalet Svenska företag som aspirerar på framtida innovationsledarskap upplever en betydande utmaning i produktkonceptskapandet. På det sätt som den s.k. stage-gate processen för produktutveckling är utformad i dagsläget initieras produktutveckling antingen genom

att företagen reagerar på uttryckta kundbehov, eller på ett problem som uppstår i verksamheten. Det leder ofta till låg innovationshöjd i nya produkter. Det medför också att de som aspirerar på att vara svenska innovationsledare har en produktutvecklingsprocess som är långt bakom globala innovationsledare såsom IBM, Apple och Google. I uppföljande samtal med flera av de företag som deltog i förstudien står det klart att den s.k. ´fas 0´ i företagens stage-gate kan förbättras avsevärt med systematiska produktkonceptsutvecklingsmetoder som ej tar företagets kunder eller interna problem som central utgångspunkt. Istället kan metoder baserade på b.la. scenarioanalys, nya metoder för informations- och kunskapsanskaffning, och förbättrad kommunikation användas, såsom IBM World Jam eller P&Gs simplexity thinking, som möjliggör för företag att arbeta med mer innovativ ide- och

konceptutveckling. Mot bakgrund till ovanstående syftar projektet till att identifiera, testa och implementera produktutvecklingsmetoder som ligger i den absoluta framkanten för ide- och konceptutveckling i de tidiga produktutvecklingsfaserna. Projektet utförs tillsammans med Duroc Special Steel, Nordic Light, Liko och LEAB som alla har ambition att utveckla framtida innovationsledarskap, kompletterat med ytterligare företag genom en referensgrupp.

Deltagande forskare

Dela