MaxCell2

Projekttid: 2009 – 2013

Budget: 34,8 milj kr varav 12,0 från ProViking

Huvudmålet med projektet är att ta fram industriella processer för miljövänlig volymproduktion av bipolära flödesplattor för bränsleceller, belagda med korrosionsresistenta ytskikt medels PVD teknik.

Huvudmålet med projektet är att ta fram industriella processer för miljövänlig volymproduktion av bipolära flödesplattor för bränsleceller, belagda med korrosionsresistenta ytskikt medels PVD teknik: 1 Vetenskaplig utvärdering av kvaliteten hos PVD skikt avseende, ytjämnhet och materialkvalitet 2 Utveckla PVD beläggningar genom optimering av ingående stålkvalitet samt parametrar vid prägling av plattor. 3 Anpassa teknik för sammanfogningen medels lasersvetsning för att minska negativa effekter på PVD beläggningen. 4 Utveckla processer för PVD beläggning innan prägling samt utvärdera för- respektive nackdelar 5 Korrelera produktionstester av ytbelagda flödesplattor med tester i kommersiell bränslecell. Projektet löper under 4 år: 2010-2013 och engagerar två industridoktorander på heltid. Förväntade resultat av projektet är en skalbar produktionsmetod för bipolära plattor med hög kvalitet. Projektet säkerställer kunskapsöverföring mellan akademi och svensk stålindustri och ökar möjligheten att använda PVD teknik inom liknande tillämpningar.

Deltagande forskare

Dela