Lösninsmedelsfri batteritillverkning (ZEROBAT)

Lösninsmedelsfri batteritillverkning (ZEROBAT)

Projekttid: 2022 – 2023

Budget: 1 000 000 sek

Satsning: SIP Produktion2030

Det slutliga målet är att utveckla avancerad batteritillverkning med ökad produktionseffektivitet, lägre kostnad, mindre energiförbrukning och förbättrad arbetsmiljö.

Stora framsteg har uppnåtts inom batteriindustrin som har möjliggjort ~ 90 % minskning av LIB-kostnaden på modulnivå och en >5-faldig ökning av volymetrisk energitäthet på packnivå. Men även om batteriet levererar ren energi, kan massproduktionen av LIB resultera i miljöproblem under batteritillverkning och kassering. Konventionella LIB-katoder tillverkas genom en slurrybearbetningsmetod där N-metyl-2-pyrrolidon (NMP) används som lösningsmedel. NMP är dyrt och giftigt, vilket därför har lagts till i listan över begränsade ämnen av EU-kommissionen 2018. Dessutom förbrukas cirka 48 % av den totala processenergin vid LIB-tillverkning i elektrodtorkningsprocessen till torkning och återvinning av NMP lösningsmedlet. Användningen av NMP orsakar också höga kostnader och kapitalinvesteringar vid elektrodtillverkning. Målet med detta projekt är således att utveckla hållbara elektrodtillverkningstekniker som kan minska bearbetningskostnaderna och energiförbrukningen och göra batteritillverkningen cirkulär. Två industriellt mogna NMP-fria elektrodtillverkningsmetoder ät som hållbara och gröna kommer att studeras i detta projekt. Denna förstudie kommer att främja mer samarbete mellan akademin och industrin med det slutliga målet att lösa nyckelfrågorna för hållbar LIB-tillverkning. Målet är uppbyggnad av en industriell försörjningskedja hela vägen från pulverbearbetning, elektrodbeläggning till batteritillverkning i Sverige, vilket gör Sverige konkurrenskraftigt med en ledande position inom elektrodtillverkning och miljövänlig batteriproduktion. Vi tror att en sådan utveckling kommer att bli nästa stora industriella tillväxtområde i Sverige.

Vinnovas diarienr: 2022-02470

Deltagande forskare

Partners

Dela