Ljudorienterade fiber i kompositer (LOFiK)

Ljudorienterade fiber i kompositer (LOFiK)

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 710 344 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Projektets mål är att visa att fibrernas riktning i SMC-material kan styras via applicering av ultraljud.

Syfte och mål

Genom att styra fiberinriktningen kan egenskaperna hos kortfibriga kompositer, i detta fall på sheet moulding compound (SMC) och kolfiber SMC, skräddarsys så att ett större antal konstruktionsdelar kan tillverkas av denna snabbt bearbetade, kostnadseffektiva lättviktskomposit. Projektets mål är att visa att fibrer riktas med ultraljud vid tillverkning med SMC-material för att skräddarsy fiberriktningen för pressade komponenter.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visade att simuleringar, frekvenser och geometrier som resulterar i att korta kolfiber kan fås i rörelse har identifierats. SMC-material med en reologi och fiberkoncentration som liknar den som finns i kommersiell CF-SMC har använts. Dragprov visade att kompositegenskaper kan ändras lokalt med ultraljudsbehandling samt att det ökar separationen av CF från sina buntar. Fordonsdelar som skulle kunna dra nytta av ett sådant anpassat SMC-system identifierades också.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre arbetspaket samt ytterligare ett arbetspaket för projektadministration och resultatspridning (WP1). I WP2 utfördes experiment med hackade fibrer i olja för att fastställa parametrarna som krävs för att uppnå olika orienteringar och jämföra med simuleringar. I WP3 applicerades resultaten av WP2 på omättat polyestersystem som vanligtvis används i SMC med olika geometri av kolfibrer. Den sista delen i WP4 handlade om hur detta kan överföras till orienteringen av fibrer i en form, och en bedömning av de fordonsdelar där detta skulle vara av intresse.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry