LFB – Lead Free Brass

LFB – Lead Free Brass

Projekttid: 2014 – 2018

Budget: 9,6 milj kr varav 3,25 milj från Mistra Innovation

Projekt för att ta fram nya metoder att tillverka VVS-material utan bly.

De allmänt negativa hälsoeffekterna av bly är välkända. Nya larm om oönskad spridning av bly från bl.a. armaturkomponenter till dricksvatten har rapporterats. En löpande ökad kontaminering sker i material och produkter genom svårigheter vid återvinningen och genom oklara materialflöden.
Den akademiska forskningen inom området har starkt präglats av de industriella förutsättningarna och de industriella behoven.
Projektet skall leda fram till metoder att tillverka och bearbeta VVS material i mässing utan bly.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)

Projektet ska stödja den svenska fordonsindustrins förändring från fordon med förbränningsmotorer till elfordon och samtidigt öka användningen av nya, hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser. Projektet kommer att vidareutveckla friktionsomrörningssvetsning (FSW) för att möjliggöra tillverkning av en kostnadseffektiv, skalbar, lättvikts- och krocksäker batterilåda för elbilar. De tekniska målen är att utveckla FSW-metoden för fogning av blandade material, såsom gjutet och extruderat aluminium och för svetsning med hög hastighet, upp till 5m/min.

2019 – 2021

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)