Lean Wood Engineering

Projekttid: 2006 – 2013

Budget: 36 milj kr totalt, varav 12 milj från VINNOVA, 12 milj från industrin och 12 milj från universiteten.

Syftet är att Lean Wood Engineering skall bli en ledande FoU-miljö i Europa inom industriellt träbyggande och industriell trämanufaktur (inklusive möbler och interiörer).

Målen i programmet på 3 och 6 års sikt innefattar: samarbetsrelaterade mål,  akademiska mål, industriellt relaterade mål samt finansiella mål. Resultaten inom programmet ska ge: Internationellt efterfrågade vetenskapliga artiklar, Anpassad civilingenjörsutbildning, Ett ökat samarbete mellan företagen verksamma  inom LWEs område, En ökad FoU finansiering inom LWEs område, speciellt EUs 7:e ramprogram, Tre generationer industridoktorander (licentiatexamen) och två  generationer institutionsdoktorander (doktorsexamen).

Forskningen genomförs i en företagsnära miljö. De industriella utvecklingsbehoven kräver en kombination av affärs-, process och teknik FoU. Den bärande idén i LWE är att utveckla den teoretiska förståelsen och anpassa Lean Production teorier som hjälp i transformationen till en effektiv och lönsam Trämekanisk sektor. Anpassade resultat kommer att förevisas för och implementeras inom de deltagande företagen.

Deltagande forskare

Dela