Kund-Leverantörsintegration i utformning av produktionsutrustning (EQUIP)

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 6 120 000

Satsning: HÖG – forskningsstöd för väldefinierad och avgränsad forskningsfråga

Projektet resulterade i ett stödverktyg för samverkansprojekt med syfte att utveckla robust produktionsutveckling med hög produktionseffektivitet samt låga kostnader för drift och underhåll.

Målsättningen med projektet var att utveckla en gemensam arbetsmodell för beställare och leverantör av produktionsutrustning. Minskande marknadsfönster ställer hårda krav på effektiv utveckling av produktionsutrustning som kan garantera hög prestanda redan vid produktionsstart, och låga kostnader för drift och underhåll under produktion. För ökade möjligheter till utveckling av denna innovativa typ av produktionsutrustning krävs en väl fungerande samverkan mellan beställare och leverantör. Projektet syftade därför till att underlätta denna typ av samverkansprojekt för att på så vis bidra till stärkt konkurrenskraft och höjd lönsamhet för svensk industri.

Resultatet av projektet är ett stödverktyg i form av en gemensam arbetsmodell för samverkansprojekt mellan beställare och leverantör av produktionsutrustning. Projektet drevs av Mälardalens högskola med finansiering av KK-stiftelsen. Det löpte under 2013-2016 och fallstudier genomfördes i samverkan med AstraZeneca, Goodtech Solutions, Siemens Business Systems, Volvo CE och Volvo GTO.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt