Inverkan av partiklar vid produktion av partikelkänsliga system – förstudie inför ökade krav på nya komponenter

Projekttid: 2021 – 2022

Budget: 750 000 kr

Med rätt kunskap kring effektiv hantering och minskning av partikelförekomst under produktion kan man använda resurser rätt, får bort slöseri och får produkter som håller längre. Genom att använda rätt åtgärder på rätt plats kan man minska vatten-, kemikalie- och energiförbrukning, då skapas hållbar produktion. Genom att kunna utvärdera effekten av partiklar kan man sätta rätt krav, så att dagens och så småningom morgondagens produkter fungerar längre utan haveri.

Att teknisk renhet i vätskesystem i fordon är viktigt är välkänt. Det är dock inte känt vilka åtgärder som krävs avseende partikelförekomst i tex smörjsystem för motorer med olika typer av lager, hydraulsystem till entreprenadmaskiner och växellådor. I projektet kommer hela värdekedjan för tillverkning av en produkt/komponent studeras för att kartlägga i vilka operationer partiklar (vilka, mängd och typ) uppstår, möjlighet att åtgärda dem och effekter av dem. Det långsiktiga målet är att kunna sätta in rätt åtgärder för hantering av partiklar för optimal produktprestanda och undvika onödiga åtgärder som konsumerar resurser och skapar miljöbelastning. För att ta bort oönskade partiklar krävs tvättar som innebär kemikalie-, vattenoch energiförbrukning. I förstudien produceras sammanställningar för att utvärdera åtgärder för att hålla nere partikelförekomst samt möjligheter att utvärdera effekt av de partiklar som finns kvar. Man får en bra sammanställning över kunskapsluckor och en bra grund för utvecklingsprojekt för att åtgärda dessa brister.

Vinnovas dnr: 2021-02538

Deltagande forskare

Partners

Dela