Integrerad analys för avancerade maskiner

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 9 100 000 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Projektets syfte och mål är att genom integrerad metrologi och analys öka maskinsystems utnyttjande grad

Kraven vid tillverkning av komponenter med högt värde och hög noggrannhet beror till stor del på robusthet och flexibiliteten i använda tillverkningsprocesser. Kärnan för projektet är att möjliggöra ett ökat resursutnyttjande genom störningsfri tillverkning vilket resulterar i hållbar produktion. IAM-projektet syftar till att:

1.Identifiera det operativa beteendet hos avancerade tillverkningsmaskiner
2.Använd informationen för att bygga en fysikbaserad digital modell av maskinen
3.Koppla driftsbeteendet genom dataanalys till underhållsaktiviteter och maskinprestanda


Målet är att skapa en integrerat analysmetod som kan användas för att analysera, prediktera och optimera maskiners prestanda. Projektresultaten kommer att demonstreras genom fallstudier i industriella miljöer. Spridningen av resultaten kommer att genomföras för att inte bara öka kunskapen och motivationen för det nya konceptet i industriella tillämpningar utan även möjliggöra ett fortsatt genomförande av konceptet. t.ex. när det gäller integration av mjukvaruverktyg för att utnyttja projektresultaten.

Konsortiet länkar samman erfarna forsknings- och industripartner med stor kompetens inom nyckelområdena informationsteknologi och maskinsystem: givare- och dataöverföringssystem (SPM Instrument), avancerade verktygsmaskiner (Modig Machine Tool), tillverkningssystem (AB Volvo, GKN Aerospace och Volvo Personvagnar). Forskningspartnerna Kungl. Tekniska högskolan (projektkoordinator) och Chalmers tekniska högskola är två av Sveriges ledande forskningsutförare inom området med ansvaret för att utbilda nästa generations ingenjörer.

Vinnovas dnr: 2018-05033

Deltagande forskare

Partners

Dela