Inspektion av geometri i produktionsmiljö

Projekttid: 2014 – 2017

Budget: 7 000 000 kr

Installera och utvärdera ett system för automatisk kontroll av geometriutfall hos produkter tillverkade vid en befintlig produktionslina.

Syftet med detta projekt är att installera och utvärdera ett system för automatisk kontroll av geometriutfall hos ett statistiskt relevant antal produkter tillverkade vid en produktionslina på VCC I Olofström. Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter vilka är godtyckligt placerade och orienterade på ett transportband som rör sig med en hastighet av upp till 1 m/s utan att störa produktionslinan. Projektet grundar sig delvis på teknologier utvecklade inom tidigare forskningsprojekt. Huvudsyftet med detta projekt är att optimera och undersöka hur de olika delarna samverkar och att färdigställa ett färdigt system. Detta projekt är ett samarbete mellan tre olika akademiska organisationer och fem företag vilka representerar olika kompetensområden av relevans för teknologin. Projektet kommer att ledas från Luleå tekniska universitet med VCC som huvudsaklig industriell partner. Projektet är tänkt att fortgå under två år och avslutas med en öppen workshop där systemet demonstreras.

Deltagande forskare

Partners

Dela