Innovativ modellbaserad produktintegrationstestning (IMPRINT)

Projekttid: 2014 – 2017

Budget: 6 000 000 kr

Målet för IMPRINT är reducerad tid och kostnad för produktintegration, ökad produktkvalitet och stärkt kunskap inom produktintegrations-testning. Målet skall nås genom att: utveckla och förfina metoder för modellbaserad produktintegrations-testning, realisera dessa metoder i verktyg, samt genomföra mätningar av metodernas effekt genom rigorösa empiriska studier.

IMPRINT kommer att utforska potentialen hos modellbaserad integrationstestning för att reducera kostnader och ledtider samt potentialen för att höja kvalitén och flexibiliteten i distribuerade mjukvaruintensiva produktutvecklingsmiljöer. Exploatering av projektets resultat kommer först och främst ske genom tillämpning av projektets metoder inom industriell produktutveckling. Resultaten kommer också spridas genom publikationer och utbildning för att få ett bredare genomslag inom svensk produktutvecklingsindustri.

Deltagande forskare

Partners

Dela