Industriellt Vatten i Bilindustrin

Industriellt Vatten i Bilindustrin

Projekttid: 2021 – 2023

Budget: 11 100 000 kr

Återanvändning av vatten i fordonsindustrin för att minska förbrukningen av kranvatten, kemikalier och energi.

Målet med projektet är att avsevärt minska färskvattenförbrukningen i bilindustrin. Metalltillverkningsindustrin, den huvudsakliga slutanvändaren i detta projekt, använder stora mängder vatten som en beståndsdel i processer som bearbetning, tvätt och värmebehandling. Många av tillverkningsföretagen separerar det bearbetade vattnet från processvätskor för en effektiv avfallshantering men det är inte vanligt att återcirkulera vattnet i sina processer. Återcirkulation av vatten kan ge industrin mer hållbara och effektiva processer och samtidigt angripa den viktiga frågan om vattenbrist. Projektet syftar till en optimering av vattenanvändningen genom en smart vattenbehandling tillsammans med lämpliga inbyggda vattenkvalitetskontroller för att minimera konsumtionen av färskvatten, kemikalier, energi och produktionen av avfall. En livscykelanalys för att utvärdera miljöpåverkan och en riktlinje för återcirkulation av vatten kommer att utarbetas.

Vinnovas dnr: 2021-02536

Deltagande forskare

Partners

Dela