IMSIM – Integrering av mätning och simulering under produktion

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 719 300 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syftet med detta projekt är att genomföra en första undersökning om möjligheten att utvärdera in-line mätningar med tidsupplöst digital holografi med hjälp av avancerade processimuleringar

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt