IMPOz – Innovative Multidisciplinary Product Optimization

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 5 350 000 (från VINNOVA)

Projektet IMPOz syftar till optimal kundanpassning av komplexa produkter genom effektivt införande av multidisciplinär optimering inom tillverkande industri

Detta projekt adresserar området Produktutvecklingsmetoder för att hantera föränderliga och motstridiga krav, genom att använda metoder som modellbaserad utveckling (MBSE) och multidisciplinär optimering (MDO). MDO är ett vetenskapsområde som vuxit sig starkt under de senaste decennierna, men som ännu inte fått sitt stora genomslag i industrin, medan MBSE har en större utbredning inom den tillverkande industrin. Inom detta forskningsprojekt studeras hur MBSE tillsammans med MDO kan appliceras inom tillverkande industri för att möjliggöra effektivare och mer innovativa utvecklingsprocesser. Projektet har tre övergripande forskningsfrågor som vi önskar belysa: Vad krävs tekniskt och beräkningsmässigt inom respektive organisation för effektiv MDO? Hur skall man effektivt återmata data från användandet av produkten för att säkerställa att de krav och modeller som används vid utvecklingen är representativa för den specifika kunden vilket möjliggör optimal kundanpassning. Vilka är de organisatoriska hindren med att införa MDO som ett verktyg i tillverkande industri? Projektet levererar följande resultat: En handbok med organisatoriska och tekniska riktlinjer för effektivt införande av MDO i industrin, metoder som möjliggör optimal kundanpassning av komplexa produkter, samt effektiva metoder och algoritmer för MDO.

Deltagande forskare

Partners

Dela