IMMA

Projekttid: 2009 – 2013

Budget: 19 milj kr varav 8,9 milj från ProViking

Vid montering kan ingen artikel förflyttas från en punkt till en annan utan extern påverkan. Banplaneringsverktyg för att finna en kollisionsfri väg för en artikel och en robotarm som håller artikeln existerar. Majoriteten av artiklarna monteras dock av människor. Inget effektivt verktyg för att styra en mänsklig modell i ett simulerings- och visualiseringsverktyg existerar på marknaden. Därför finns ett behov av nya rörelsegeneratorer.

Vid montering kan ingen artikel förflyttas från en punkt till en annan utan extern påverkan. Banplaneringsverktyg för att finna en kollisionsfri väg för en artikel och en robotarm som håller artikeln existerar. Majoriteten av artiklarna monteras dock av människor. Inget effektivt verktyg för att styra en mänsklig modell i ett simulerings- och visualiseringsverktyg existerar på marknaden. Därför finns ett behov av nya rörelsegeneratorer. Syftet med forskningsprojektet är att utveckla ett användarvänligt verktyg som: 1) finner en kollisionsfri väg för artikeln och för människan som monterar artikeln 2) tar hänsyn till att människor är olika samt minimerar den biomekaniska belastningen på individen 3) Reducerar tiden att utföra en monteringssanalys 4) är mjukvaruoberoende Projektet är uppdelat i åtta arbetspaket vilket successivt ökar komplexiteten av problemet. Monteringssituationer från samarbetspartner kommer att utnyttjas för att utvärdera resultat. En demonstrator kommer att finnas tillgänglig under och i slutet av projektet för att underlätta utvärdering och implementation på företagen. Forskningen utförs av två etablerade forskargrupper: Fraunhofer-Chalmers Forskningscentrum och Centrum för ergonomisimulering och visualisering. Grupperna har inte samarbetat tidigare, men formar i detta projekt en Europa-unik forskningsgrupp. Projektledare: Lars Hanson, tfn: 0707- 89 02 72, e-post: lars.hanson@scania.com Forskningsresultat: Kontakta Projektledaren.

Deltagande forskare

Dela