IDIOM

Projekttid: 2009 – 2013

Budget: 14 milj kr varav 7 milj från ProViking

Projektet syftar till att förbättra industrins konkurrenskraft genom att utveckla nya metoder och verktyg för effektiv utveckling av produkter som integrerar mekanik, elektronik, programvara och reglering. Dessutom ska två nya innovativa produktkoncept utvecklas in linje med de deltagande leverantörsföretagens långsiktiga produktstrategier. Under utvecklingen tillämpas syntesmetoder och verktyg för att kunna demonstrera och verifiera syntesmetodens och verktygens funktionalitet och effektivitet.

Projektet syftar till att förbättra industrins konkurrenskraft genom att utveckla nya metoder och verktyg för effektiv utveckling av produkter som integrerar mekanik, elektronik, programvara och reglering. Dessutom ska två nya innovativa produktkoncept utvecklas in linje med de deltagande leverantörsföretagens långsiktiga produktstrategier. Under utvecklingen tillämpas syntesmetoder och verktyg för att kunna demonstrera och verifiera syntesmetodens och verktygens funktionalitet och effektivitet. Forskningsmetoden baseras på följande steg: (i) analysera en ny avancerad mekatronisk produkt i de båda leverantörsföretagen och studera samtidigt utvecklingsmetoder och verktyg som tillämpas, (ii) utveckla och förfina den utvecklingsmetod med tillhörande verktyg som är under utveckling på KTH, (iii) ta fram två nya visionära produktkoncept i linje med företagens långsiktiga produktstrategier, (iv) utveckla, konstruera och optimera två nya produkter baserat på dessa koncept med hjälp av utvecklade metoder och verktyg, samt använd erhållna erfarenheter för att förfina metodiken ytterligare, (v) realisera prototyper av produktkoncepten och verifiera egenskaper och prestanda, och (vi) sammanfatta, diskutera och presentera resultat från projektet i en vidare krets.

Deltagande forskare

Dela