HITS Helhetserbjudanden i tillverkningsindustri i Sverige – ett lyft

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 4 300 000 kronor

Potentialen till ökad försäljning är stor i företag som klarar av att växla från att leverera varor med stark priskonkurrens till att utveckla och leverera helhetserbjudanden med ett högre upplevt värde för kund. Projektet syftar till att bidra till att fler tillverkande SMF i Sverige realiserar denna potential. Målet är att ta fram och pilottesta en skalbar modell för SMFs omställning mot att skapa och leverera innovativa och hållbara helhetserbjudanden och därmed ökad konkurrenskraft. Projektet ska också ta fram en plan för ytterligare uppskalning från 2017 och framåt.

Projektet adresserar SIO-programmets styrkeområde ”Produktion av tjänstebaserade produkter” med utmaningen ”Att utveckla kompetensen och öka framtagning av tjänstebaserade produkter”. Försäljningen kan förväntas öka i storleksordningen 30‑60 % inom fem år för företag som klarar av att växla från att leverera varor med stark priskonkurrens till att utveckla och leverera helhetserbjudanden med en högre upplevd kundnytta. Trots detta ser många tillverkande företag tjänster som en perifer verksamhet. Projektet syftar till att bidra till att fler tillverkande SMF i Sverige realiserar denna potential genom att ta fram och pilottesta en skalbar (jfr Produktionslyftet) modell för omställning och därmed ökad konkurrenskraft, samt en plan för ytterligare uppskalning 2017 och framåt. Utvecklings- och implementeringsprojektet utförs 2013-2016 i samverkan mellan Swerea IVF, Linköpings universitet, Centrum för Tjänsteforskning, regionala noder/nätverk och tillverkande SMF i Sverige. Resultaten hos företagen förväntas hålla hög innovationshöjd och omställningen bidra till förnyelse i svensk industri. Genomförandet sker i tre etapper: förutsättningar och konceptmodell, verifiera modell/skapa resultat i företag samt uppskalning. Kommunikation sker kontinuerligt under projektet via etablerade och experimentella kanaler och former.

Deltagande forskare

Partners

Dela