Hållbara rörelser – SmoothIT

Projekttid: 2017 – 2020

Budget: 10 232 000 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Aktuell forskning från Chalmers har visat att genom små justeringar av robotrörelser kan energianvändningen minskas med 10-30%, med bibehållen cykeltid.

Aktuell forskning från Chalmers har visat att genom små justeringar av robotrörelser kan energianvändningen minskas med 10-30%, med bibehållen cykeltid. Dessa justerade rörelser är mjukare än de ursprungliga, vilket minskar robotens och dess komponenters slitage och ökar deras livstid. Många tillverkningsresurser som truckar, robotar, och transportband är ständigt i rörelse. Traditionellt är cykeltiden det stora kravet vid beredning av sådana system, varför hållbarhetsfrågor som energieffektivitet inte beaktas i nån större utsträckning. SmoothIT-projektet ämnar utveckla verktyg och metoder för energioptimering av programmerade rörelser, och övervakning av produktionen för att identifiera rörelser som kan förbättras, och planering av underhållsarbeten. Dessutom kommer onlineverktyg att utvecklas som automatiskt ka n optimera produktionen genom att justera rörelserna för att minska energianvändningen och öka enheternas livslängd.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018

Digital värdekedja för geometridata

Ökad digitalisering medför nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri. Projektet fokuserar på nödvändig data för variationssimulering och hur dessa data ska samlas in och lagras. Projektet bidrar till ökad geometrisk kvalitet och bättre beslutsstöd för ingenjörer och designers. Den tekniska värdekedjan täcker mätning och utvinning av relevanta data, lagring av data i databas, användning av data i variationssimulering (som digital tvilling) och visualisering av simuleringsresultat som beslutsstöd. Detta stöttar värdekedjan från leverantörer av mätteknik, till komponentleverantör, till databasleverantör, till leverantör av simuleringsverktyg och upp till OEMs. Projektet har potential att ersätta prototyper och testserier och minskar kostnad, tidsåtgång samt miljöpåverkan.

2019 – 2019